ONZ „sprzedaje” aborcje z pomocą dot. COVID-19?

Organizacja Narodów Zjednoczonych nie wykazuje żadnych oznak ustępstwa, ponieważ Stany Zjednoczone wzywają ją do rezygnacji z finansowania aborcji w ramach planu reakcji na COVID-19. Kontrowersje dotyczą około 120 milionów dolarów przeznaczonych na Fundusz Ludnościowy ONZ w niedawno opublikowanym Globalnym planie reagowania humanitarnego (GHRP).

GHRP została opublikowana bez wkładu państw członkowskich ONZ i funduszy, o których wiadomo, że sprzedają aborcje w krajach, w których działalność taką uznano za nielegalną z powodów religijnych. W szczególności Fundusz Narodów Zjednoczonych ds. Populacji zapewnia aborcje kobietom i dziewczętom w ramach tego, co określa jako „niezbędne usługi opieki zdrowotnej w zakresie reprodukcji”.

Pełniący obowiązki Administratora USAID, John Barsa, nazwał GHRP

„afrontem dla autonomii każdego społeczeństwa w celu ustalenia własnej krajowej polityki w zakresie opieki zdrowotnej”

i zasugerował, że plan wykorzystuje pandemię COVID-19 w celu wymuszenia usług aborcyjnych wobec krajów i osób zgłaszających sprzeciw do takiej praktyki.

GHRP stanowi wieloaspektową odpowiedź na globalną pandemię. Podsumowując, plan przeznacza 6,71 miliarda dolarów na wiele programów obejmujących obszary od urządzeń sanitarnych, żywieniowych po bezpieczeństwo. Aborcja nie jest głównym celem GHRP – fundusze przeznaczone na Fundusz Ludnościowy ONZ stanowią niespełna 1,8% całkowitych kosztów zaproponowanych w planie. Jednak uznanie świadczenia usług aborcyjnych za integralną część światowej reakcji na COVID-19 jest obrazą dla prawa suwerennych narodów do zajęcia postawy pro-life, zdaniem amerykańskich urzędników.

Wiele krajów, zarówno muzułmańskich, jak i chrześcijańskich, jednocześnie potrzebuje międzynarodowej pomocy, aby odpowiedzieć na COVID-19 i zająć zdecydowane stanowisko moralne przeciwko aborcji. GHRP łączy finansowanie aborcji z ogólną reakcją COVID-19, stawiając problemy związane z brakiem żywności i niedożywieniem na tym samym poziomie, co dostęp do aborcji.

Afganistan, Burkina Faso, Sudan, Sudan Południowy, Syria, Wenezuela i Jemen należą do krajów wskazanych przez GHRP jako głównych odbiorców pomocy w planie. Każdy z tych krajów również zakazuje lub ogranicza aborcje ze względów religijnych. Potrzeba pomocy międzynarodowej sprawia, że ​​są oni szczególnie podatni na presję pomocy związanej z łańcuchami imperializmu kulturowego.

Grupa robocza ONZ ds. Dyskryminacji kobiet i dziewcząt odpowiedziała na obawy Barsy, mówiąc, że zapewnienie dostępu do aborcji jest niezbędne „i musi pozostać kluczowym elementem priorytetów ONZ w reakcji na pandemię COVID-19”.

Fundusz Ludnościowy ONZ został założony w 1969 r., A jego wyraźnym celem jest ograniczenie wzrostu populacji w krajach rozwijających się. Choć odrażająco, była idea, że ​​w dużej mierze kontrolowana przez Zachód międzynarodowa organizacja działająca na rzecz zmniejszenia populacji rozwijającego się świata, brzmi dla współczesnego ucha, strach przed niszczycielską „eksplozją populacji” był wystarczający, aby ówczesny pomysł brzmiał rozsądnie.

Fundusz kilkakrotnie zmieniał markę od czasu jego założenia – obecna iteracja używa języka praw i wolności – ale sedno pozostaje takie samo i nadal finansuje i wspiera aborcję w sposób naruszający zarówno godność osobistą, jak i suwerenność narodową. Raport wydany przez ADF International dokumentuje niektóre z tych naruszeń.

USA wcześniej wstrzymywały pieniądze z Funduszu Ludnościowego ONZ z powodu dowodów na poparcie przymusowych aborcji w Chinach. Chiny są znanym łamaczem wolności religijnej, wymuszając na swoich obywatelach lojalność wobec interesów państwa w związku z ich przekonaniami religijnymi i prawami jednostki.

Świat nie powinien być zmuszany do ignorowania swojego sumienia w kwestii aborcji, aby umożliwić realizację planu reakcji na COVID-19.

06/05/2020 Washington, DC (International Christian Concern), Informacja Prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *